ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำภาควิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริการนักศึกษา

บริการอาจารย์

สถิติการเข้าชม

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 4 ก.ค. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2564 [16/มี.ค./2564][60]
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร .. [30/ต.ค./2562][141]
โครงการยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงคำ ณ โป่งแยงฟาร์ม [17/มิ.ย./2562][157]
เชิญเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน การจัดการขยะถุงพลาสติก สำหรับถนนรีโซเคิล [17/พ.ค./2562][157]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 28พฤษภาคม-1มิถุนายน2562 ณ มหาวิทยาลัยราชัฏเชียงใหม่ [24/มี.ค./2562][0]
แจ้งตารางสอนและส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ [15/ม.ค./2561][289]
การจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560 [15/ม.ค./2561][244]
สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ [15/ม.ค./2561][684]